Discussion

We can design a better world

Aysun Odabaşı
Aysun Odabaşı • 20 April 2022

Eylül 2015'te UNSürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilen ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin devamı olarak kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” belgesinde yer alan SKH'ler, “Arkasında Kimse Kalmadı” sloganıyla evrensel olarak herkes için ulaşılacak hedefleri içeriyor. Yenilikçi öğrenme Gençleri sürdürülebilir bir dünyaya hazırlamayı amaçlayan STEM gibi yaklaşımlar ve PISA gibi değerlendirmeler “küresel-yetkinlik” kavramının önemini ortaya koymaktadır.Proje, SKH'ler açısından ele alınması gereken sorunlara odaklanmakta ve “Daha iyi bir dünya için ne yapabiliriz” için yaratıcı ve işbirlikçi problem çözümleri tasarlar.

Be the first one to comment


Please log in or sign up to comment.